Fragmenty książki


Zamów książkę

Strona główna 

Alchemia i moc medytacji 
to książka, która w sposób przystępny, a jednocześnie wnikliwy i głęboki, ukazuje podstawy teorii medytacji i najistotniejsze aspekty praktyczne.

Prezentuje zwłaszcza aktywne podejście to ścieżki medytacji, w którym możemy doskonale łączyć zagłębianie się w tę sztukę rozwoju duchowego z naszym życiem codziennym i funkcjonowaniem w każdej chwili naszego życia.

Książka ma na celu wprowadzenie osoby początkujące w dojrzały sposób postrzegania tej metody rozwoju, 
zaś osobom już medytującym 
dopomóc w uporządkowaniu i doskonaleniu swoich umiejętności.

Oprócz wyjaśnień teoretycznych, książka jest jednocześnie praktycznym poradnikiem instruktażowym -
prezentuje 
najbardziej podstawowe techniki medytacyjne
oraz szereg ćwiczeń przygotowujących i wprowadzających:
takich jak relaksacja, automasaż, ćwiczenia Qi Gong.Interesującym działem książki jest próba zestawienia duchowych i kulturowych dokonań kultury Wschodu i Zachodu.
Autor oparł się w niej na własnych doświadczeniach 
z wykonywania duchowego treningu 
w świątyniach Wschodu
oraz na studiach teoretycznych z zakresu kultury zachodniej.

 

Prasa o książce :

 

Recenzja 
z Nieznanego Świata 
nr 7 2005

 

Alchemia i moc medytacji
(Od cierpienia do wolności 
- spełnienie w kulturze Wschodu i Zachodu)
Rafał Seremet

Studio Astropsychologii, Białystok 2004

 

Wszyscy, którzy przeczytali zamieszczony w Nieznanym Świecie nr 7 z 2003 r. artykuł Rafała Szeremeta Żyjąc w nieskończoności, mogą domyślić się jaka jest treść i przekaz tej książki. Autor – jak wynika z noty na okładce – jest zaangażowany praktykę wielu nurtów duchowych: Zen, buddyzmu Mahajany oraz Anu Jogi wywodzącej się z tradycji Dzogczen i Nigmapy. Mamy wiec do czynienia z osoba kompetentną, a lektura Alchemii i mocy medytacji w pełni to potwierdza.

W tym miejscy niezbędne jest pewne wyjaśnienie. Otóż o ile znaczenie terminu medytacja jest powszechnie znane, alchemia w tym kontekście odnosi się do przemiany wewnętrznej zarówno na planie psychoenergetycznym, jak i duchowym. Taki właśnie jest jej sens w tradycji dalekowschodniej.

R. Seretem opisuje teoretyczne i praktyczne aspekty pracy nad autotransformacją sumiennie i w bardzo szerokim kontekście. Mowa tu m.in. o metodach pracy z energią i żywiołami wywodzącymi się z Qi Gongu, głębokim autorelaksie, czy medytacji ze śpiewem. Zwraca także uwagę rozdział zatytułowany Codzienna praca jako praktyka duchowa.


Odrębną, obszerną część książki zajmują rozważania o paralelach i różnicach autentycznego doświadczania przeżyć związanych z ewolucją duszy w tradycji Wschodu i Zachodu, teizmie i ateizmie, roli emocji, miłości i seksu, a nawet symbolicznie i dosłownie pojmowanej nieśmiertelności. Nieprzypadkowo też pracę tę opatrzył wstępem Mateusz Wiszniewski, który napisał takie książki jak: Potęga wizualizacji, Uzdrawiający taniec, czy Samouzdrawianie i praca ze snami. Ścieżki, którymi kroczą obaj ci autorzy, okazują się bowiem bliskie i warte głębszego poznania.

 

Książkę tę możesz zamówić w cenie - 25,40 zł
w sklepie WYDAWCY

Zamów książkę... >>>


 

 


Zamów książkę