Fragmenty książki


Zamów książkę

Strona główna


 

Alchemia i moc medytacji

Od cierpienia do wolności – spełnienie w kulturze Wschodu i Zachodu

Studio Astropsychologii 2004
  Rafał Seremet

 

   Alchemia i moc medytacji to podręcznik zarówno wprowadzający w techniki medytacyjne i zagadnienia rozwoju duchowego, jak i wyjaśniający tę tematykę w sposób szczegółowy, a także poszerzający przeciętne i potoczne zrozumienie duchowości i medytacji.
   Słowo alchemia użyte w tytule wskazuje, że szczególnie duży nacisk położony jest w "Alchemii i mocy medytacji" na aktywne podejście do rozwoju duchowego, podejście łączące duchowość z życiem codziennym. 
Alchemia to przecież transmutacja - przekształcenie, a przekształcenie oznacza pracowanie z tym co nas otacza, odkrywanie i wydobywanie boskości (złota) w zwykłych otaczających nas rzeczach i sytuacjach (w zwykłym alchemicznym metalu - żelazie, ołowiu, czy miedzi).

Jednak książka ta nie skupia się na szczegółach operacji średniowiecznego alchemika - raczej porównuje zdobycze duchowe ezoterycznej Europy, chrześcijaństwa i duchowości Azji.
A zwłaszcza wyjaśnia istotę tego co najbardziej podstawowe i uniwersalne - sposób na odkrywania duchowości w każdej sytuacji, 
wskazuje na metody nauczenia się medytacji, obecności i kontemplacji zarówno w intymnych chwilach wyznaczonych na medytację formalną, 
jak i w spontanicznego bycia w kontemplacji, nierozproszeniu i harmonii w każdej życiowej okoliczności.

 

Spis treści:  

Wstęp - Mateusz Wiszniewski
Wprowadzenie

Część I. Poszukiwanie sensu rzeczywistości – wprowadzenie w zagadnienia wewnętrznego rozwoju


1. Spełnienie i wolność od cierpienia
2. Nieśmiertelność w kulturze Wschodu i Zachodu
3. Podział technik medytacyjnych
4. Współczesne ujęcia alchemii jako ścieżki wewnętrznej przemiany

 

Część II. Droga praktyki – ćwiczenia wspierające zdrowie, integrację wewnętrzną i samopoznanie

Wprowadzenie do części praktycznej

1. Relaksacja ciała i umysłu
2. Automasaż
3. Elementy Qi Gongu, oraz ćwiczenia rozprowadzające po ciele energię Qi
4. Medytacja
5. Zintegrowana praktyka uzdrawiania narządów wewnętrznych
6. Praktyki z elementami/żywiołami i kolorami
7. Śpiew jako medytacja
8. Codzienna praca jako praktyka duchowa

 

Część III. Duchowość dzisiaj – rozdziały uzupełniające

1. Kobieta, mężczyzna; płeć i alchemia seksualna
2. Teizm i ateizm
3. Byt a stan umysłu (ujęcie Sankhji a ujęcie Mahajany)
4. Emocje a duchowość
5. Miłość jako przywiązanie i miłość jako wolność
6. Rozwój duchowy, a życie codzienne i rodzinne
7. Pogłębione spojrzenie na zagadnienia Feng Shui i Prosperity
8. Niebo i ziemia – duch i materia
9. Religia a magia i alchemia
10. Zainteresowanie duchowością we współczesnym społeczeństwie zachodnim

 

 

 

 

 Zamów książkę