Praktyka medytacji

Teoria medytacji

Mistrzowie medytacji

Medytacja a Wielkie
Systemy Duchowe

Medytacja a seksualność

Medytacja a stres

Medytacja a zdrowie

Polecamy

Czytelnicy piszą
Ebooki

Linki

Strona główna

Aktualności                  Sklep                  Kontakt                  FORUM

 

 

Fragmenty książki:
Uzdrawianie mocą żywiołów
Cena 15 zł
2005, A4, str. 185  zamów 
Zobacz najtańszą ofertę w naszym sklepie

PRASA o książce

 

Rafał Seremet 
Uzdrawianie mocą żywiołów 
Proste ćwiczenia lecznicze 
oparte na Qi Gong i pracy z wyobraźnią

 

Spis Treści

Część pierwsza – żywioły a zwiększanie swojego życiowego potencjału 
1. Rozwój własnych możliwości poprzez wiedzę o żywiołach 
2. Teoretyczne wyjaśnienie roli żywiołów w rozwoju 
3. Układ materiału i ćwiczeń w książce 

Część druga – wprowadzające ćwiczenia harmonizowania energii pięciu żywiołów 
1. Relaksacja i wprowadzenie w bardziej świadomy i subtelny odbiór rzeczywistości 
a. Technika napinania mięśni 
b. Technika autosugestii – relaksacja poprzez skupianie się na częściach ciała i 
wysyłanie sugestii 
c. Technika Qi Gongu (Chi Kungu) 
2. Podstawowe ćwiczenie uzdrawiające, wzmacniające siły fizyczne i psychiczne 
a. Etap pierwszy. Ćwiczenie podstawowe – wzmacnianie centrum energii życiowej Dan 
Tien 
b. Etap drugi – Wzmacnianie centrum i połączenie kanału przedniego z tylnym 
c. Etap trzeci – Oddychanie do Dan-Tien kolorami 
d. Etap czwarty – Wzmacnianie centrum Dan Tien i rozprzestrzenianie energii życiowej 
3. Zrównoważenie żywiołów poprzez rozwój zdolności wizualizacyjnych 

Część trzecia – uzdrawiające ćwiczenia harmonizowania energii pięciu żywiołów w organizmie człowieka 
1. Ziemia – zakorzenienie i stabilność 
a. Ćwiczenia harmonizowania i wzmacniania narządów wewnętrznych związanych 
z żywiołem ziemi 
b. Udrażnianie kanałów energii życiowej związanych z żywiołem ziemi 
c. Ćwiczenia wyobraźni związane z żywiołem ziemi 
2. Woda – akceptacja życia, emocjonalność i witalność 
a. Ćwiczenia harmonizowania i wzmacniania narządów wewnętrznych związanych 
z żywiołem wody 
b. Udrażnianie kanałów energii życiowej związanych z żywiołem wody 
c. Ćwiczenia wyobraźni związane z żywiołem wody 
3. Ogień – jasność myślenia, wola i kreatywność 
Ćwiczenia harmonizowania i wzmacniania narządów wewnętrznych związanych 
z żywiołem ognia 
Udrażnianie kanałów energii życiowej związanych z żywiołem ognia 
Ćwiczenia wyobraźni związane z żywiołem ognia 
4. Powietrze – szybkość uczenia się i przekształcanie świata 
Ćwiczenia harmonizowania i wzmacniania narządów wewnętrznych związanych 
z żywiołem powietrza 
Udrażnianie kanałów energii życiowej związanych z żywiołem powietrza 
Ćwiczenia wyobraźni związane z żywiołem powietrza 
5. Przestrzeń – zdolność godzenia przeciwieństw 
Ćwiczenia harmonizowania i wzmacniania narządów wewnętrznych związanych 
z żywiołem przestrzeni 
Udrażnianie kanałów energii życiowej związanych z żywiołem przestrzeni 
Ćwiczenia wyobraźni związane z żywiołem przestrzeni 

Część czwarta – uzupełniające działania harmonizujące żywioły 
1. Kolorowe światło 
2. Wizualizacja kolorów 
3. Muzyka i żywioły 
4. Związek żywiołów z odżywianiem
Część piąta – harmonia żywiołów jako pełnia duchowa i szczęście codzienne 
1. Wprowadzenie 
2. Podstawowy klucz do osiągania harmonii duchowej 
3. Powiązanie żywiołów z najważniejszymi właściwościami emocjonalno-duchowymi 
4. Związek stanu harmonii żywiołów z dojrzałością psychiczną 
Zakończenie 
LITERATURA 

 

 


Wprowadzenie

Każdy z nas, bardziej lub mniej świadomie, poszukuje jakichś kluczy do lepszego zrozumienia siebie i otaczającej nas rzeczywistości. Np. często, by bardziej wyraziście określić czyjeś wnętrze, mówimy o czyimś temperamencie jako o choleryku, flegmatyku, sangwiniku, czy melancholik. Innym razem zapytujemy kogoś, spod jakiego jest znaku zodiaku. Gdy np. dowiadujemy się, że jest spod panny, to sądzimy, że może jest bardzo skrupulatny i lubi mieć wszystko usystematyzowane, gdy spod znaku lwa, to sądzimy, że ogólnie lubi błyszczeć w towarzystwie itd. 

Także wiedza, którą otrzymujemy w szkole jest w jakiś sposób 
usystematyzowana według pewnych kluczy. Np. ziemskie organizmy 
świata ożywionego w materiale z biologii są usystematyzowane według stopnia rozwoju i złożoności tych organizmów. Zasady muzyki zachodniej określone są poprzez interwały (różnice wysokości dźwięków) tonacje i dźwięki wiodące w danych tonacjach itd. 
Jednym z takich kluczy, którymi posługiwała się starożytna mądrość 
różnych kultur były żywioły. 

Interesowali się nimi Grecy i późniejsi ezoterycy europejscy, Hindusi, 
Chińczycy, czy wreszcie indiańscy szamani Ameryki. 
Zainteresowanie żywiołami może mieć bardzo wiele płaszczyzn i znaczeń. 
Możemy zacząć od bardziej bliskiego i bezpośredniego obserwowania obecności żywiołów w przyrodzie – podziwiając deszcz, ciesząc się słońcem, obserwując wiatr, dostrzegając piękno w rosnącym drzewie, czy wpatrując się w tajemnicę palącego się ognia. 
Jeszcze dalej idąc, wzorując się na mądrości dawnych i współczesnych 
szamanów możemy odkrywać święty wymiar żywiołów. 

Jeśli nastawimy się, że ziemia, woda ogień i powietrze nie są jedynie 
mechanicznymi zjawiskami, ale głęboką tajemnicą, to przed naszymi 
umysłami ukarze się bardziej subtelny wymiar tych żywiołów. 
Dostrzeżemy, że są one pewnymi energiami współtworzącymi otaczającą rzeczywistość. 
Jeszcze inaczej możemy postrzegać żywioły jako symbole pewnych jakości psychicznych. 
Było to najprawdopodobniej kluczem dla Hipokratesa, kiedy mówił o czterech głównych temperamentach, odpowiadających czterem żywiołom.

Na bardzo subtelnym poziomie możemy postrzegać żywioły jako boskie narzędzia – podobnie jak zwykła światło słońca rozszczepia się w pryzmacie na poszczególne barwy i częstotliwości, i jak ostateczne 
duchowe światło przechodzi w swój wymiar subtelny, zanim zamanifestuje rzeczywistość materialną. 
Analogicznie możemy postrzegać żywioły jako boskie jakości symbolizujące różne częstotliwości tego boskiego światła. 
Dla zobrazowania można tu powiedzieć o symbolice mandali, której 
centrum reprezentuje urzeczywistnienie tego, co ostateczne, 
doświadczenie pierwotnego duchowego światła, zaś cztery kierunki 
(wschód, zachód, południe i północ) reprezentują boski wymiar czterech żywiołów – zdolność uspokajania chorób i przeszkód, pomnażania, magnetyczną wyższa i wolę i charyzmatyczne egzorcyzmowanie. 

Początkowo, wiele lat temu, interesował mnie zwłaszcza zdrowotny 
wymiar żywiołów, jaki spotkać można w medycynie chińskiej. Był on dla mnie bardzo inspirującym narzędziem poprawy swojego stanu zdrowia i rozwijania swojej wrażliwości, jak i środkiem pewnej 
orientacji w procesach zachodzących we mnie i w otoczeniu. 

Z czasem dodatkowo zainteresowało mnie psychologiczne podejście do tematyki żywiołów oraz podejście występuje w symbolice tybetańskich mandali.
Po prostu nawet po to, by bardziej precyzyjnie rozumieć zdrowotne i witalne znaczenie żywiołów, potrzebowałem spojrzeć na to zagadnienie z 
dodatkowych stron – nie traktując żywiołów tak dosłownie. Wtedy również 
ich konkretne znaczenie staje się bardziej oczywiste i wyraźne. 

W książce, którą trzymacie Państwo w dłoniach, starałem się połączyć ze 
sobą dwie cechy – zarówno bardzo dużą użyteczność i praktyczność, jaki 
podejście wielostronne i wielopłaszczyznowe. Bardzo duży nacisk położony 
jest zwłaszcza na możliwość 
praktycznego zastosowania wiedzy o żywiołach do poprawy stanu swojego 
zdrowia, osiągnięcia większej harmonii psychicznej i rozwinięcia swego 
życiowego potencjału. 
Niewątpliwie wiedza o żywiołach może być takim wartościowym 
narzędziem wspierającym nasze zdrowie i rozwój. Była zresztą ona 
wykorzystywana w tych celach przez setki i tysiące 
lat w różnych kulturach.
Główna część książki („Część trzecia – uzdrawiające ćwiczenia 
harmonizowania energii pięciu żywiołów w organizmie człowieka") 
podzielona jest na pięć sekwencji: ziemia, woda, 
ogień, powietrze, przestrzeń. W każdej z tych części znajduje się sporo 
ćwiczeń harmonizujących dany żywioł, poprawiających funkcjonowanie 
narządów związanych z tym żywiołem i rozwijających cechy 
osobowościowe przynależne danemu żywiołowi. 
Ujęcie żywiołów w tym rozdziale najbardziej osadzone jest na systemie qi gong i systemie tantry

Mam nadzieję, że wielu czytelników znajdzie w tej książce możliwość praktycznego zastosowania wiedzy o żywiołach, a poprzez to poprawy swojego zdrowia, samopoczucia i wzmocnienia swojej wewnętrznej harmonii, szczęścia i kreatywności. 
Jednocześnie wskazane jest wyście dalej, poza materiał i książki i znalezienie swojego indywidualnego i bardzo osobistego odczuwania i rozumienia żywiołów, odnalezienie duchowej pełni i spontanicznej mądrości.

 

Spis Ćwiczeń:

Ćwiczenie1. Podstawowe wzmacnianie centrum energii życiowej Dan Tien 
Ćwiczenie 2. Oddychanie do śledziony kolorem żółtym 
Ćwiczenie 3. Zwiększanie witalności poprzez doenegetyzowanie śledziony i wątroby 
Ćwiczenie 4. Rozciągnie meridianu żołądka i śledziony w celu ich 
udrożnienia 
Ćwiczenie 5. Masowanie meridianów żołądka i śledziony 
Ćwiczenie 6. Uciskanie kluczowych punktów związanych z żołądkiem i śledzioną 
Ćwiczenie 7. Glob ziemi – podstawowa kontemplacja żywiołu ziemi 
Ćwiczenie 8. Nawiązanie kontaktu z żywiołem ziemi obecnym w nas
Ćwiczenie 9. Oddychanie do nerek kolorem niebieskim 
Ćwiczenie 10. Powiązanie nerek z narządem słuchu 
Ćwiczenie 11. Rozciągnie meridianów pęcherza moczowego i nerek 
Ćwiczenie 12. Masowanie meridianów pęcherza moczowego i nerek 
Ćwiczenie 13. Uciskanie kluczowych punktów związanych z nerkami i pęcherzem moczowym 
Ćwiczenie 14. Kontemplacja żywiołu wody 
Ćwiczenie 15. Woda jako doskonała tolerancja i akceptacja 
Ćwiczenie 16. Oddychanie do serca kolorem czerwonym 
Ćwiczenie 17. Powiązanie serca z językiem i narządem smaku 
Ćwiczenie 18. Rozciągnie meridianów związanych z żywiołem ognia 
Ćwiczenie 19. Kontemplacja żywiołu ognia 
Ćwiczenie 20. Ogień obecny w sercu i krwiobiegu 
Ćwiczenie 21. Oddychanie żywiołem ognia 
Ćwiczenie 21. Zanurzenie w oceanie inteligencji 
Ćwiczenie 22. Oddychanie do wątroby kolorem zielonym 
Ćwiczenie 23. Powiązanie wątroby z zmysłem wzroku 
Ćwiczenie 24. Rozciąganie meridianu wątroby i pęcherzyka żółciowego 
Ćwiczenie 25. Masowanie meridianu wątroby i pęcherzyka żółciowego 
Ćwiczenie 26. Uciskanie kluczowych punktów związanych z wątroba i pęcherzykiem żółciowym 
Ćwiczenie 27. Kontemplacja żywiołu powietrza 
Ćwiczenie 28. Zanurzenie w wymiarze duszy 
Ćwiczenie 29. Oddychanie do płuc białym światłem 
Ćwiczenie 30. Połączenie energii płuc ze zmysłem węchu 
Ćwiczenie 31. Rozciągnie meridianów płuc i jelita grubego 
Ćwiczenie 32. Masowanie meridianów płuc i jelita grubego 
Ćwiczenie 33. Ucisk punktów akupresury związanych z płucami i jelitem grubym 
Ćwiczenie 34. Przestrzeń gór na tle nieba 
Ćwiczenie 35. Morze

 

powrót do góry strony

 

zobacz inną książkę autora