Praktyka medytacji

Teoria medytacji

Mistrzowie medytacji

Medytacja a Wielkie
Systemy Duchowe

Medytacja a seksualność

Medytacja a stres

Medytacja a zdrowie

Polecamy

Czytelnicy piszą
Linki

Ebooki o rozwoju
Ebooki - wszystkie

Strona głównarelaksacjaControl C@fe  Kamasutraamaranti

 

Aktualności                  Sklep                 Kontakt                FORUM                  Blog

 

Tao i Tantra
Miłości

 
    Transformacja energii seksualnej
 

artykuły:
  1. 
Dopełnianie się płci
  2. Alchemia energii seksualnej - 3 poziomy
 
3. Strona: Tantra, Kamasutra i Tao seksu
   

Na transformację energii seksualnej można spojrzeć dwojako - jako proces ewolucyjny - wstępowania energii od poziomów najbardziej grubych (materialnych) do coraz bardziej subtelnych, 
lub też jako na proces inwolucyjny - schodzenia energii duchowej najpierw do wymiarów subtelnych, potem coraz mniej subtelnych i w końcu do poziomu materialnego.

W pierwszym przypadku mamy ruch ku górze od ziemi i ciała, w drugim przypadku ruch ku dołowi - od ducha i nieba ku ziemi.

Oba ujęcia dostarczają bardzo użytecznych narzędzi transformacji energii seksualnej. Metody te nawzajem dopełniają się i można powiedzieć, że w technikach alchemii seksualnej (transformacji energii seksualne w wyższą jakość) zazwyczaj mamy do czynienie z jednoczesnym ruchem ku górze i ku dołowi.


W obu przypadkach istotne jest otwarcie czakry serca (ośrodka serca, zdolności miłości), co powoduje, ze odkrywamy równowagę pomiędzy materialnym i duchowym wymiarem życia,
odczuwamy jednoczesny ruch świadomości duchowej schodzącej aż do poziomu ciała i komórek, jak i energii biologicznej i witalnej, transformującej się do poziomu miłości a następnie czystego ducha.

Przykładem praktyki transformacji energii seksualnej opartej bardziej na ruchu zstępującym (inwolucyjnym w dół), jest postępowanie stosowane w ścieżkach pracujących z zasadą świadomości, np. w Dzogczen. 
Chodzi o to, aby doświadczając różnych szczegółów związanych z aktywnością seksualną, jednocześnie postrzegać i być świadomym przestrzeni, 
w której wydarzają się te wszystkie szczegóły.

Konkretnie - podczas aktywności seksualnej doświadczamy szereg poruszeń umysłu - doświadczamy tzw. namiętności. Doświadczamy różnych odczuć energii seksualnej, odczuć emocjonalnych, wrażeń cielesnych, czy wreszcie wzruszeń uczuciowych.
Metoda polega na tym, by cały czas być świadomym przestrzeni, której wydarzają się te wszystkie szczegóły.
Jeżeli spojrzelibyśmy na szybującego po niebie ptaka, to możemy skupić się w ten sposób, iż widzimy jedynie lecącego ptaka, a nie zauważamy już nieba, po którym on szybuje.
Możemy jednak być skupieni na lecącym ptaku, a jednocześnie być w tym skupieniu nieco rozluźnionym i dzięki temu jednocześnie zauważać lecącego ptaka (występujący tutaj ruch), jak i niebo, przestrzeń, w której on się porusza (niebo, przestrzeń reprezentują bezruch). 

Podobnie postępuje się w tej metodzie podczas aktywności seksualnej. Praktykujący cały czas zachowuje przytomność, stan czujnej medytacji, jednak nie hamuje i nie blokuje on niższych poziomów (emocjonalnych, cielesnych).
Stan medytacji jest kontaktem z wymiarem pierwotnego ducha. Jednak jednocześnie pozwala się aby ta duchowa świadomość schodziła do kolejnych coraz bardziej materialnych poziomów.

Dzięki temu praktykujący rozwija się wewnętrznie, ponieważ uczy się on utrzymywania świadomości duchowej (stanu medytacji) podczas wszelkich poruszeń duchowych, a jednocześnie zachowując tą przytomność i postrzeganie pierwotnej duchowej przestrzeni podczas całego aktu seksualnego, rozwija się on na wielu pośrednich poziomach - w tej wędrówce najwyższej świadomości do materii ujawniają się światy pośrednie - boskie subtelne doznania, szamańskie doznania mocy, czy wreszcie sfera kontaktu interpersonalnego ze swoim partnerem.
Praktykujący bardziej oswaja sobie te rzeczywistości, dzięki temu jest bardziej zintegrowany i spójny wewnętrznie.

Przykładem techniki wstępującej (ewolucyjnej - ruch ku górze) może być praktyka kundalini, czy też tybetańska praktyka wewnętrznego żaru tummo.
W kwestii transformacji energii seksualnej może być to praktyka polegająca na nawiązaniu kontaktu podczas aktywności seksualnej ze swoim oddechem, odczuwaniem energii fizycznej i seksualnej, a następnie otworzeniu czakry serca.
 

W tym drugim podejściu (umownie nazywanym ewolucyjnym - ruch w górę) zaczynamy od poziomów najbardziej podstawowych - skupiamy się na nawiązaniu głębszego kontaktu ze swoim ciałem, ze swoją energią i emocjami.
Pomocne mogą być tu najróżniejsze techniki relaksacji ciała - osoba bardziej świadomie i przytomnie odczuwa swoje ciało, występujące w nim napięcia. Takie czucie ciała a także czucie oddechu powoduje iż przez organizm praktykujące bardziej swobodnie przepływa energia życiowa, a jego doznania są bardziej subtelne. Można powiedzieć, iż z tego powodu jednocześnie są one bardzie przyjemne.

Stan taki sprzyja sam w sobie większemu otwarciu się czakry serca (obudzeniu doznania miłości  w sercu). Jednocześnie praktykujący, czy to poprzez specjalną technikę (np. wizualizowanie w sercu punktu światła, czy sylaby reprezentującej świadomość wibracji dźwiękowej), czy poprzez ogólna intencją, stara się dodatkowo obudzić energetycznie swoje serce (otworzyć się na miłość).

To otwarcie się czakry sera powoduje, że praktykujący doświadcza zarówno niższych wymiarów (intensywnie i na coraz bardziej subtelnych poziomach), jak i doświadcza wymiarów duchowych. 

Dlatego metodę taką można nazwać metodą wstępującą, ponieważ od świadomość wznosi się w niej od doznań cielesnych, stopniowo poprzez doznania seksualne emocjonalne, poprzez doznania interpersonalne (miłości i kontaktu z partnerem) aż do poziomów duchowych. W końcu doświadcza absolutnego wymiaru ducha, który można porównać do najbardziej szlachetnego ze wszystkich substancji w przyrodzie - diamentu. 

Diament jest zupełnie bezbarwny - gdybyśmy patrzyli przez szybę zrobioną z diamentu, to moglibyśmy nie zauważyć jej istnienia. 
Podobnie najgłębszy duchowy wymiar absolutu, jest podstawą wszystkiego, a jednak, choć obecny we wszystkim, możemy nie zauważać jego istnienia.
Dopiero wysubtelniając swoją świadomość do poziomu dostrzegania tego, co nieporuszone - dostrzegamy stale obecny we wszystkim absolut

zobacz także stronę: tao seksu, tantra i kamasutra  

 

powrót do góry strony

 

zamów: "Alchemia i moc medytacji"