Ken Wilber

Praktyka medytacji

Teoria medytacji

Mistrzowie medytacji

Medytacja a Wielkie
Systemy Duchowe

Medytacja a seksualność

Medytacja a stres

Medytacja a zdrowie

Polecamy

Czytelnicy piszą
Linki

Ebooki o rozwoju
Ebooki - wszystkie

Strona główna
relaksacja


internet   


pace budowlane
najlepsze kosmetyki   

 

Aktualności                  Sklep                 Kontakt                FORUM                  Blog
 
 
 

Ken Wilber

 

 

 

Ken Wilber przez wiele osób, w wielu krajach, uważany jest za najwybitniejszego myśliciela czasów współczesnych.

Prof. Huston Smith wyraził się o nim, iż wniósł on do psychologii zachodniej najwięcej ze wszystkich - nawet Jung nie wniósł tak wiele z wglądu tradycyjnych mądrości całego świata.


Jednak Ken Wilber z wykształcenia jest biochemikiem. Studiował medycynę i biochemię i podczas pisania doktoratu, po prostu postanowił pisać książki o świadomości człowieka - przerywając studia doktoranckie.
Wydał wtedy Spectrum of Consciousness (wyd.pol. Niepodzielone), które natychmiast uczyniło go wszechstronnym i cieszącym się ogromnym zainteresowaniem wśród współczesnych myślicielem.
Wilber miał wtedy 23 lata.

 

Obecnie Ken Wilber ma około 60 lat (ur. w 1949). Mieszka w pięknie położonym w Górach Skalistych domu.
Pisząc swoje wielkie dzieło Sex, Ecology, Spirituality (wyd. Shambala 1996) zamknął się na trzy lata w domu, wzorem starożytnych joginów. Spędzał dnie na medytacji, czytaniu ok. 500 pozycji książkowych z rożnych dziedzin, oraz pisaniu. 
Medytował i pracował po kilkanaście godzin dziennie, przez trzy lata.

Powiedział potem o tym okresie, że najtrudniejszym doświadczeniem t tym czasie była samotność.
Sex, Ecology, Spirituality nie ukazało się w polskim tłumaczeniu, ale ukazało się tłumaczenie książki będącej przystępnym streszczeniem tego dzieła - Krótka historia wszystkiego (wyd. Jacek Santorski & Co).

 

Inną bardzo znaną (także w Polsce książką) Kena Wilbera jest Śmiertelni nieśmiertelni. Jest to opis ostatnich lat małżeństwa Kena z jego żoną umierającą na raka. Na prośbę swojej umierającej żony, po pewnym czasie napisał o tym książkę, opierając się na wspomnieniach i pamiętnikach.

Książka ta dla wielu ludzi chorych na raka, była ogromnym wsparciem i drogowskazem pomagającym odnaleźć głęboki sens życia.

Po śmieci żony Ken Wilber przez spory czas pozostawał sam, by wieku 49 lat związać się z nową partnerką.

 

Wilber żyje zarówno życiem mistyka, jak i uczonego, jednak działa zupełnie samodzielnie.
Spotyka się jedynie na sesjach Instytutu Naropy, gdzie rozmawia ze słuchaczami i udziela odpowiedzi.

Sam nazywa siebie panditą, nie zaś guru - guru, to ktoś, kto angażuje się w życie swoich uczniów, pandita jedynie udziela duchowych nauk i sam praktykuje.

Chociaż Wilber przesiąknięty jest głęboką mistyką i po wielu latach medytacji potrafi na wzór nauk dzogczen utrzymywać świadomość nawet podczas fazy snu bez marzeń sennych (co jest kolejnym krokiem po praktyce świadomego śnienia), to jednocześnie wywiera glęboki wpływ na wiele osób niekoniecznie związanych tylko z medytacją - jego naukami interesują sie niektore środowiska biznesowe i środowiska liberalne, socjologiwie, psycholodzy itd.

Pewna czytelniczka napisała do Wilbera, iż używa jego Sex, Ecology, Spirituality u siebie na uczelni podczas seminarium z socjologii, jako podręcznika.

Wynika to z faktu, żeWilber w swym poźniejszym okresie pisania, polączył wszelką wiedzę i doświadczenie ludzkości w jeden spójny system. Jest to system zarówno rozwijający sie do góry - od poziomów preracjonalnych i emocjonalnych, poprzez racjonalne, do transracjonalnych i duchowych,
jak i rozwinął to ujęcie w płaszczyśnie poziomej (horyzontalnej) dzieląc poznanie na tzw. cztery ćwiartki - indywidalne/podmiotowe jednostkowe (czynnik tzw. subiektywny - "ja", np. psychoanaaliza - Freud, kontemplacja - Budda),
- indywidualne/podmiotowe grupowe (sfera subiektywna , liczba mnoga - "my", badania kulturoznawcze itp.)
- przedmiotowe jednostokowe ("to" - np. badania rzeczy stosowane przez medycynę, chemię, fizykę, itd.)
- przedmiotowe grupowe ("oni", badanie grup ludzkich w formie bezosobowej, np. badanie ewolucji grup Marxa - autor nie wczuwa siew subiektywny świat przeżyć i wartości badanej grupy).

Zastosowanie czterech ćwiartek umożliwia dialog pomiędzy mistyką, psychologią i nauką, pomiędzy kręgami religijnymi i biznesowymi itp.

 

 

 

fragment z "Niepodzielone"

Ludzie garną się do psychoterapii, analizy Jungowskiej, psychoanalizy, mistycyzmu, psychosyntezy, zen, analizy transakcyjnej, hinduizmu, bioenergetyki, jogi czy psychologii postaci. 
Szkoły te mają jedną wspólną cechę , wszystkie w jakiś sposób usiłują dokonać zmian w świadomości danej osoby. Na tym podobieństwa się kończą . 

Człowiek pragnący pogłębić znajomość siebie, staje w obliczu różnorodności systemów religijnych i psychologicznych, nie ma więc pojęcia od czego zacząć, komu wierzyć. 
Kiedy dokona analizy tego co mają one do zaoferowania , w umyśle jego powstanie wielki zamęt, ponieważ szkoły te przeczą sobie nawzajem . Tyle różnych wzajemnie sprzecznych szkół, a wszystkie starają się zrozumieć jedną i tę samą osobę.


A może to nie tak?

Może te szkoły wcale nie są ze sobą sprzeczne, tylko odzwierciedlają zupełnie realne różnice pomiędzy poziomami spektrum świadomości? 
Czy to możliwe, że wszystkie te szkoły w mniejszym lub większym stopniu mają słuszność, tyle że zajmują się różnymi poziomami spektrum ? 
Stanie się wtedy oczywiste, że te wszystkie szkoły psychologiczne i religijne reprezentują uzupełniające się postawy wobec różnych poziomów świadomości.


Celem psychoanalizy i większości form konwencjonalnej psychoterapii jest usunięcie radykalnego rozdźwięku pomiędzy świadomymi i nieświadomymi aspektami psyche, aby przywrócić jednostce całość jej umysłu . 

Terapie te łączą personę i cień , aby utworzyć silne i zdrowe ego , czyli adekwatny i akceptowalny obraz samego siebie. Szerszy zakres mają tak zwane terapie humanistyczne , których celem jest usunięcie rozdźwięku między ciałem a ego , ponowne połączenie psyche i somy w całościowy organizm . 

Rozszerzając tożsamość jednostki z umysłu czy ego na całość organizmu , terapie te wyzwalają olbrzymi potencjał ludzki. Jeszcze wyższe są aspiracje takich religii i filozofii jak zen i wedanta , których celem jest usunięcie rozdźwięku pomiędzy całością organizmu a otoczeniem , aby pojawić się mogła tożsamość , najwyższa tożsamość , z całym wszechświatem . 

Innymi słowy , celem tych szkół jest świadomość jedyna. Nie należy jednak zapominać , że pomiędzy poziomem świadomości jedynej a poziomem całości organizmu mieszczą się pasma transpersonalne spektrum. Terapie, które odwołują się do tego poziomu , zwracają uwagę na zachodzące w jednostce procesy ponadosobowe , zbiorowe czy transpersonalne. Do terapii ukierunkowanych na ten poziom zalicza się psychosynteza, analiza Jungowska, , różne wstępne praktyki jogi, medytacja transcendentalna i inne. 

Kiedy zaznajomimy się ze spektrum świadomości , wraz z towarzyszącymi im problemami i potencjałem , łatwiej będzie znaleźć drogę w swej wędrówce ku poznaniu i rozwojowi . 

Łatwiej będzie rozpoznać , na którym poziomie rodzą się obecne problemy i konflikty , a co za tym idzie zastosować odpowiednie procesy terapeutyczne stosowne dla tego poziomu. Rozwój oznacza przede wszystkim poszerzanie horyzontów i granic , pogłębianie wnętrza, uznaniu istnienia , a następnie wzbogacaniu coraz głębszych i rozleglejszych poziomów swego ja.

 

  
dom Kena Wilbera, w którym tworzy większość swoich książek

 

 

powrót do góry strony

 

zamów: "Alchemia i moc medytacji"