Praktyka medytacji

Teoria medytacji

Mistrzowie medytacji

Medytacja a Wielkie
Systemy Duchowe

Medytacja a seksualność

Medytacja a stres

Medytacja a zdrowie

Polecamy

Czytelnicy piszą
Linki

Ebooki o rozwoju
Ebooki - wszystkie

Strona główna


Księga Gości
dopisz się - przeglądaj


 
 
holon

pranayama

Tadeusz Budziński
Aktualności                  Sklep                 Kontakt                FORUM                  Blog
 

  

 

Medytacja Dzogczen

Słowo „Dzogczen” to skrót od „Dzogpa Czienpo” 
- tybetańskiego odpowiednika sanskryckich słów "Maha Santhi", 
które z kolei oznaczają „Wielką Doskonałość”. 
Dzogczen
to najbardziej tajemna duchowa nauka Tybetu.
O ile w pozostałych ścieżkach systematycznie oczyszczamy zasłony umysłu, by w końcu, pozbywszy się zaciemnień postrzec duchowe światło pierwotnego źródła wszystkich rzeczy - 
w Dzogczen urzeczywistniony mistrz wprowadza, 
gotowego na to ucznia, 
bezpośrednio w stan Wielkiej Doskonałości
w odkrycie, że wszystko w swej istocie jest czyste od samego początku.

Rzeczy jawią nam się jako niedoskonałe, ponieważ nas sposób dostrzegania jest niedoskonały - nasza percepcja zniekształcona jest indywidualnymi zaciemnieniami.
Jednak doskonała podstawa wszystkiego 
istnieje cały czas 
- pozaczasowo, czyli wiecznie.
Podobnie wszystkie rzeczy, które z niej powstają 
w swej istocie są doskonałe.
Głosiła już o tym wcześniej doktryna Buddy.
Jednak w Dzogczen, gotowy na to uczeń, dzięki realizacji mistrza - jest wprowadzany bezpośrednio w ową doskonałość i pierwotną czystość.

Potem zaś powinien, 
poprzez praktykę, 
uczeń powinien pogłębiać ten wgląd do stanu, kiedy będzie go mógł utrzymywać we wszystkich życiowych okolicznościach, przez 24 godziny na dobę.

 

Wielkim popularyzatorem nauk Dzogczen 
jest Namkhai Norbu Rinpocze. Obecnie przebywa on na wyspie Margaritta, kontaktując się z uczniami poprzez Internet w formie Webcastingów.

Namkhai Norbu po otrzymaniu rozległego wykształcenia w Tybecie jako tulku,
zamieszkał on we Włoszech, gdzie wykładał na uniwersytecie w Neapolu, na wydziale orientalistyki, język mongolski i historię Tybetu. 
Jednocześnie kontynuował on praktyki Dzogczen, do których instrukcje otrzymał od wielkiego mistrza i uzdrowiciela 
- Cziangdżiub Dordże. 

Namkhai Norbu, zgodnie z ważną ideą Dzogczen, będąc w Tybecie uważany za wielkiego świętego, wybrał życie jako zwykły człowiek, intensywnie praktykując, a jednocześnie jednak czyniąc swoją praktykę niezauważalną (nie rzucającą się w oczy).
Na zewnątrz chodził do pracy, opiekował się rodziną i nikt nie podejrzewał go, ze jest on wielkim mistrzem tradycji Dzogczen i Nigmapa. 

Dopiero po wielu latach takiego życia i kontynuowania praktyk łącząc je z życiem codziennym, rozpoczął nauczanie innych.
Po przejściu na emeryturę uniwersytecką, mistrz oddał się bardzo intensywnemu nauczaniu, podróżując do tej pory po wielu kontynentach

   
Podstawą nauk Dzogczen jest stan, który jest celem końcowym innych ścieżek duchowych (pierwotne światło, Duch itp.).
Według nazewnictwa Mahajany powiedzieć można, że podstawą praktyki Dzogczen jest Trikaja (rzeczywistość, stan pełnego oświecenie), ścieżką (czyli środkowym etapem) również jest Trikaja, jak i rezultatem (końcowym etapem) jest Trikaja

Jedna z głównych nauk w tym systemie (tzw. testament Garaba Dordże - wielkiego oświeconego mistrza i lidera tej ścieżki duchowej) mówi o trzech podstawowych elementach osiągania urzeczywistnienia w Dzogczen.
Po pierwsze uczeń spotyka urzeczywistnionego mistrza; poprzez kontakt z nim, spontanicznie, na rożnych poziomach, nieustannie jest wprowadzany w ten doskonały stan Dzogpa Czienpo.

Po drugie, doświadczając stanu pierwotnie czystego i doskonałego od samego początku, rozwija w sobie zdolność kontemplacji i coraz bardziej się w tę kontemplację zagłębia.

Wreszcie, po opanowaniu zdolności kontemplacji, integruje wszystkie swoje doświadczenia we okolicznościach życiowych i sytuacjach, z przebywaniem i postrzeganiem doskonałego stanu Dzogpa Czienpo

Ta integracja najgłębszej i najbardziej esencjonalnej duchowości z życiem codziennym i wszelkimi okolicznościami (typu: sen, leżenie, siedzenie, chodzenie, jedzenie, mówienie, myślenie i jakiekolwiek inne aktywności ciała, psychiki i umysłu) jest istotnym elementem praktyki Dzogczen, która ma na celu zarówno odkrycie doskonałego nieprzejawionego stanu (Dharmakaja, znaczenie zbliżone do indyjskiego Awjakta),
jak i odnalezienie doskonałości w rzeczywistości przejawionej (Rupakaja - ciało foremne) 

 

 

 

Praktyka Dzogczen nie wymaga wierzenia w takie, czy inne dogmaty i wyznawanie takiego lub innego światopoglądu.
Podstawą jest zrozumienie funkcjonowania naszego umysłu. Zauważenie kiedy jesteśmy rozproszeni, i nauczenie się przebywania w nierozproszonym stanie umysłu.
Dlatego podstawą praktyki Dzogczen jest samo bycie uważnym i obecność.
W momencie, gdy nauczymy się być nierozproszonym, zrozumiemy czym jest kontemplacja, która jest naturalną łącznością ze swoją potencjalnością.

Wydaje się jednak, że jednostka powinna byc gotowa do wykroczenia poza wszelkie teorie i faktycznego spróbowania czym jest nierozproszenie.
Bez tego będzie jedynie zwolennikiem, czy przeciwnikiem nauk Dzogczen, ale nie doświadczy ich sedna, tego o co faktycznie w nich chodzi.

W tradycji Dzogczen podkreśla się rolę mistrza, który jednak nie ma stać się jakimś zarządzającym generałem, ale jest przyjacielem i partnerem na ścieżce duchowej.

Dzięki obecności i urzeczywistnieniu mistrza, uczeń może bardziej konkretnie doświadczyć stanu pełnej obecności a jego realizacja nie będzie tylko samą teorią. 

 

powrót do góry strony

 

zamów: "Alchemia i moc medytacji"