Praktyka medytacji

Teoria medytacji

Mistrzowie medytacji

Medytacja a Wielkie
Systemy Duchowe

Medytacja a seksualność

Medytacja a stres

Medytacja a zdrowie

Polecamy

Czytelnicy piszą
Linki

Ebooki o rozwoju
Ebooki - wszystkie

Strona główna


Księga Gości
dopisz się - przeglądaj







spirale
kanalizacyjne


czlowiek
spoleczenstwo


Aktualności                  Sklep                 Kontakt                FORUM                  Blog
 

Wzmacnianie organizmu
            poprzez medytację

artykuły:
  1. Relaksacje i medytacje wzmacniające zdrowie
    

 

Ujmując zagadnienie najbardziej ogólnie - medytacja wzmacnia układ odpornościowy człowieka (i cały jego organizm) poprzez zwłaszcza wzmocnienie śledziony.

Jeszcze do niedawna medycyna zachodnia nie bardzo wiedziała do czego służy śledziona i sądzono, że wycięcie tego organu podczas operacji, nie powinno odbić się w żaden sposób na stanie zdrowia pacjenta.

Dziś jest już powszechnie wiadomo, iż śledziona pełni niezwykle istotną rolę w procesie odbudowy krwi.
Drugim istotnym organem związanym z regeneracją krwi jest szpik kostny, dlatego właśnie w przypadku białaczki stosuje się zazwyczaj jego przeszczepianie.

Odbudowa krwi ma bardzo istotny wpływ na stan naszego zdrowia i aktywność układu immunologicznego.

W tradycyjnej medycynie chińskiej już od bardzo dawna zwracano uwagę na rolę krwi i szpiku kostnego.
Medycyna chińska tłumacząc działanie mechanizmu medytacji na zdrowie zwraca szczególną uwagę na jej oddziaływanie na śledzionę.

Rozpatrując to z poziomu subtelnego, śledzionę uznaje się za istotny zbiornik "prany", czyli życiowej energii "Chi".

Z jednej strony poprzez bardziej świadome i płynne oddychanie pobieramy więcej energii życiowej z powietrza, która następnie poprzez centrum energii w brzuchu (dolny Dan Tien - dwa palce pod pępkiem), przedostaje się do śledziony.
Stamtąd zasila ona (energia Chi) wszelkie układy, a na poziomie subtelnym - zasila praną czakry.

Jednocześnie, ponieważ w medytacji występuje zazwyczaj pewne wyciszeniu umysłu, praktykujący ma dzięki temu dostęp do wyższych poziomów energii - nie tylko energii manifestującej się na ziemi jako prana - energia powietrza, ale także do energii kosmicznej - uniwersalnej energii duchowej.

Stopień tego dostępu zależy od stopnia wyciszenia i czystości intencji - np. duchowego oddania.
Ta wyższa duchowa energia posiada ogromną zdolność regeneracji układu energetycznego człowieka, a poprzez to regeneracji układu odpornościowego i całego organizmu, ale musi ona być w jakiś sposób "przetworzona" do bardziej ludzkiego wymiaru (bardziej przyswajalnej postaci), poprzez otwarcie czakry serca - rozwinięcie miłości, oddania, życzliwość itp.

Dal zdrowia fizycznego szczególnie duże znaczenia ma zatem gromadzenie energii życiowej w dolnym Dan Tien oraz w śledzionie.
Wiele technik medytacyjnych używa mudry lotosu, trzymanej na brzuchu pod pępkiem.

Takie ułozenie dłoni właśnie sprzyja m.in. gromadzeniu energii życiowej w Dolnym Dan Tien - centrum energii życiowej w dole brzucha (w akupunkturze punkt ten nazywa się "morze energii).

 


Medytacja jednak to także pracowanie z wyższymi czakrami i z wyższą duchową energią.
Wyższa duchowa energia nie oddziałuje jednak bezpośrednio na ciało fizyczne. Bezpośrednio oddziałuje ona na oczyszczenia psychiki i poziomów mentalnych z zanieczyszczeń tych obszarów.

Dlatego osoby, które przez dłuższy czas medytują regularnie np. na wewnętrzne duchowe światło - stopniowo oczyszczają się z zaburzeń psychicznych.

Praca z wyższymi poziomami medytacyjnymi, właściwie wykonywana (jeżeli towarzyszy jej wewnętrzna wolność i miłość),
ma bardzo dużą moc leczniczą nie tyle wobec naszego ciała fizycznego, co wobec psychiki, poziomów mentalnych i poziomów duszy.


Może nawet zdarzyć się przypadek, o czym wielokrotnie mówią różni nauczyciele, że intensywna medytacja i praca duchowa, nieco nadwyręża zdrowie fizyczne. Dzieje się tak wtedy, gdy praktykujący bardzo dużo medytuje, a nie równoważy tego aktywnościami doenergetyzowującymi niższe poziomy.
Dlatego w szkołach rozwoju wewnętrznego wywodzących się z Chin, bardzo często doradza się, aby uzupełniać techniki medytacyjne różnymi ćwiczeniami fizycznymi.

Podobną zasadę zawarł Choa Kok Sui w swoich instrukcjach do medytacji i dwóch sercach.
Zaleca on, by przed i po medytacji wykonywać krótką gimnastykę.
Ma to na celu z jednej strony przygotowanie ciała fizycznego do przyjęcia większej dawki energii duchowej, a z drugiej strony równomierne rozprowadzenie tej energii po całym ciele, tak aby nie powstawały lokalne przeładowania.

 

Ujmując medytację od strony zdrowia fizycznego i psychicznego, najbardziej optymalny jest stan rzeczy, gdy praktykujący równomiernie rozwija zarówno energię duchową, jak i energię biologiczną, witalną i emocjonalną.

Jeżeli dużo medytuje, to powinien on zatem uzupełniać to jakimiś ćwiczeniami bardziej fizycznymi - czy zupełnie fizyczną gimnastyką, czy nieco bardziej subtelnymi ćwiczeniami, jak hatha joga, czy tai chi chuan lub qi gong

 

zobacz dodatkowe informacje: 

zdrowie - ujęcie holistyczne
układ immunologiczny

 

Dla wzmocnienia układu odpornościowego i sił życiowych szczególnie istotne są różnego rodzaju ćwiczenia oddechowe.
Ważne jednak w nich jest to, aby robić je stopniowo, z wyczuciem, aby wchodzić w kontakt z oddechem - niejako się z nim "zaprzyjaźnić", a nie, by forsować go mechanicznie i na wzór wojskowej musztry.

Wykonywane regularnie ćwiczenia oddechowe bardzo istotnie wspomagają gromadzenie energii życiowej Chi w naszym centrum energii w brzuchu, w śledzionie i  w szpiku kostnym.

 

Chińskie ćwiczenia ruchowe, takie jak Tai Chi Chuan, czy Qi Gong, można potraktować zarówno jako formę, która służy zwiększeniu siły życiowej praktykującego, a poprzez to wzmocnieniu jego zdrowia, 
jak i formę medytacyjną, która zawiera w sobie ideę pracowania jednocześnie z poziomem duchowym, jak i z poziomem biologicznym i witalnym.

Ćwiczenia takie mogą być zatem potraktowane zarówno jako doskonale uzupełnienie do regularnych ćwiczeń medytacyjnych, jak i samodzielna droga rozwoju poprzez uprawianie medytacji w ruchu.
Na szczęści farmy tego typu są w dzisiejszych czasach coraz bardziej popularne, przynosząc duży pożytek .

Medytacja właściwie użyta jest bardzo potężnym narzędziem wzmacniającym zdrowie i organizm człowieka.

Najróżniejsze legendy o dawnych długowiecznych praktykujących, nie musza być samymi tylko legendami, ale często mogą być wyrazem oddziaływania medytacji na procesy życiowe.
Jeżeli praktykując duchową ścieżkę zwracamy uwagę, by mieć odblokowany energetycznie oddech i serce, to naturalnie wprowadzamy równowagę pomiędzy naszym potencjałem duchowym i biologicznym.

Dodatkowymi narzędziami wspierającymi taką równowagę mogą być najróżniejsze ćwiczenia fizyczne, czy formy automasażu - np. masaż stóp, czy praktykowanie kręcenia kulkami Qi Gong, wykonywanie masażu uszu, spacerowanie w lecie po rozgrzanych kamieniach itp.

 

powrót do góry strony

 

zamów: "Alchemia i moc medytacji"